Yukarı mahalle’de bulunan caminin bir diğer adı da “Kayabaşı Camii’dir”. Eskiden kalabalık bir mahallenin ortasında iken, şimdilerde göçlerle mahalle boşaldığından, derin bir sessizlik içindedir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen eserin doğu duvarındaki kitabeden H.1285/M.1868 tarihinde inşa edildiği ya da onarım geçirdiği düşünülmektedir. Moloz taş malzemeden inşa edilen eser, dört sahınlıdır. Caminin doğusundaki giriş bölümüne bir mihrap eklenerek yazlık mescit haline getirilmiştir. Yapının iç kısmı, sütunları, merdivenleri, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmıştır. Mihrap kalem işi, sütun ve tavan bağlantıları ise alçı işi tezyinat ile bezelidir. Ahşap işlemeleri, kandil ve lamba gibi aydınlatma aletleri orijinal haliyle günümüze gelmiştir. Son cemaat mahallinin alt kısmı bir zamanlar lojman ve mektep olarak kullanılmıştır. Avluda H.1233/M.1818 tarihli bir de çeşme bulunmaktadır. Bugün sadece Ramazan aylarında teravih namazı için açılan camii, 2011 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Yol Tarifi