BAŞKANDAN
MESAJLAR

Çevre Meclisi Nedir ?

Çevre ve Sıfır Atık Meclisi, Selçuklu ilçesinde çevre bilincini artırmak, sürdürülebilirlik adına projeler geliştirmek ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Bu meclis, çevresel duyarlılıkla ilgili faaliyetlerde bulunarak, ilçede yaşayanların çevre ile ilgili farkındalığını artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmalarını teşvik etmeyi amaçlar. 
Çevre ve Sıfır Atık Meclisi, çeşitli projeler aracılığıyla geri dönüşüm, atık azaltma ve çevre dostu uygulamalar gibi alanlarda toplumsal bilinci geliştirmek için çalışmalar yürütür. Ayrıca, sıfır atık konseptini tanıtarak, atık yönetimi konusunda vatandaşları eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefler. 
Bu meclis, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına çeşitli projeler geliştirir ve hayata geçirir. Atık azaltma, geri dönüşüm ve çevre koruma stratejileri üzerinde çalışarak, Selçuklu ilçesini daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçlar. 

Başkan Hakkında

Biografi