Sille Selçuklu merkezine bağlı kent merkezinin 7 km uzaklıkta olan bir yerleşim yeridir İsa’nın doğumundan 327 sene sonra Bizans imparatoru Costantin’in annesi Helana bir gün hac için Kudüs'e giderken Konya’ya uğramış buradaki ilk Hıristiyanlık çağlarına ait oyma mabetler görmüş Hıristiyanlara Sille'de bir mabet yaptırmaya karar vermiştir. Mihail Arhankolos adına bu kilisenin temel atma töreninde bulunulmuştur. Kilise asırlar boyun onarımlar görerek günümüze kadar gelmiştir. Kilisenin iç kapısının üstünde Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe bir tamir kitabesi kilisenin tarihi hakkında bilgi vermektedir. Bu kitabe 1833 tarihlidir. Aynı kitabenin üzerinde ise kilisenin 4. Tamiratın Sultan Abdulmecit döneminde gördüğünü belirten üç satırlık bir kitabe daha bulunmaktadır.

Yol Tarifi