BAŞKANDAN
MESAJLAR

Ahmet PEKYATIRMACI

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Selçuklu'da sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu'nun marka değerini arttırmak ve sizlerin huzur içinde yaşamasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 690.667 nüfusa sahip ilçemize, her yıl ortalama 20 bin nüfus dahil oluyor. Selçuklu Belediyesi olarak hizmet planlamamızı bu doğrultuda oluşturuyoruz.

Selçuklu'da belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Halkımızın talepleri doğrultusunda belirlenen projelerimizin hizmet ve yatırımlara dönüşmesiyle Selçuklu'da küçük dokunuşlarla yepyeni bir çehre oluşturuyoruz. Selçuklu'nun katma değerini yükseltecek tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerimizi sizlere sunmaktan bahtiyarız.

Cem HAYIRLIOĞLU

“Selçuklu Kent Konseyi olarak, halkımızın fikirlerini, taleplerini ve katkılarını değerli buluyor, yönetimde aktif bir rol almalarını teşvik ediyoruz. 2009 tarihli Kent Konseyleri Yönetmeliği'ne dayanarak, katılımcı demokrasiyi ön planda tutarak, farklı kesimleri bir araya getirip, Selçuk'lunun geleceğine yön vermek adına çaba gösteriyoruz. 
Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi ve Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile birlikte, Selçuklu'nun tüm renklerini ve gücünü temsil ediyoruz. Yönetişimde şeffaflık, çeşitlilik ve katılımcılık ilkelerini benimseyerek, halkımızın her sesine kulak veriyor ve çözüm odaklı adımlar atıyoruz. 
Bizler için önemli olan, siz değerli vatandaşlarımızla birlikte Selçuklu'nun daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda adımlar atmaktır. Geleceği birlikte şekillendirmek, herkesin önerilerini değerlendirerek, kucaklayıcı ve daha yaşanılabilir bir Selçuklu için çalışmak en büyük amacımızdır.” 

Saygı ve sevgilerimle.