Kent Konseyi Başkanı

Cem HAYIRLIOĞLU

Sisder

Ali DÜZ

Gençlik Çalışanları Derneği

Zafer ŞAHİN

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Turan Kayacılar

Yeşilay

Gamze Yekebaşlı Tüter

Türkiye Sakatlar Derneği

Ali ALTUNEL

Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü

Dr. Saliha ACAR

Konesob

İbrahim IŞIK

Gençlik Meclisi Başkanı

Mehmet Hanifi KAYA

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mustafa KOCAOĞLU

Selçuk Üniversitesi

Hikmet Selahattin GEZİCİ

Delta Dağcılık Spor Kulübü

Kutay CANPOLAT

Çevre ve Sıfır Atık Meclisi Başkanı

Müge AKYOL