Selçuklu Çocuk Meclisi

Selçuklu Çocuk Meclisi; Kent içinde yaşayan çocukların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent yönetiminde, karar alma mekanizmalarında, sosyal yaşamda rol almasını ve temsil edilmesini amaçlayan bir meclistir. Çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kent yaşamına katılmaları ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol almaları amaçlanmaktadır. Sosyal-kültürel ve bilimsel gelişime açık, üretken bireyler olmaları yolunda katkı ve eğitimler sağlayarak çocuk ve kentin gelişimini şekillendirmeyi hedefler. Uluslararası çalışmalara katılımlarını desteklemeyi, yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile hak temelli yaklaşımla gelişmelerini destekleyerek çocuk dostu Selçuklu’nun oluşumuna katkıda bulunur.

Anasayfa
Meclisler
Etkinlikler
İletişim