Selçuklu Gençlik Meclisi

Bizler; farkında olan, aktif yaşayan, çevreci düşünen, fikri ve söyleyecek sözü olan gençleriz. Bizim gibi bazı dertleri olan gençlerle gönüllülük çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızı farklılıklara açık eşitliğe dayanan bir yapıyla; ortaklarımızla birlikte aktif katılım sağlayarak, yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler üreterek gerçekleştiriyoruz. Gençlerin kent yönetiminde, karar alma mekanizmalarında, sosyal yaşamda rol almasını ve temsil edilmesini, Selçuklu’da ve Türkiye’de gençler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerin uluslararası çalışmalara katılımlarını destekler, Selçuklu’nun yeni teknolojilerle daha yüksek düzeyde kaynaşması ve sürdürülebilir gelişme açısından gençliğin enerjisinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz. Gençlik merkezi içerisinde, gençlerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Gençlik Meclisimizde şuan 9 adet aktif komisyonumuz bulunmaktadır. Bunlar ‘’Kültür Sanat ve Edebiyat Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Strateji Analiz Komisyonu, Çevre ve Sıfır Atık Komisyonu, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu, Medya Tanıtım Komisyonu, Sanat ve Tasarım Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Lise Komisyonu’dur. Her komisyon üyelerden ve komisyon başkanından oluşmaktadır. Komisyonlarda bulunan arkadaşlarımız komisyonların çalıştığı alan üzerinde etkinlikler, programlar ve projeler yapmaktadırlar. Bu sayede üyelerimiz kendilerini geliştirerek ve toplum yararına sosyal faaliyetlere katılarak gönüllülük esaslı işler yapmaktadırlar. 

Anasayfa
Meclisler
Etkinlikler
İletişim