Kadın Meclisi Nedir?

Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi, Selçuklu’ da yaşayan kadınları din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek için kurulan bir meclistir. Kadınların yaşamın her alanında toplumsal farkındalık yaratmak, ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamın her alanında söz sahibi olmalarını sağlamak, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularını geliştirmek, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol almalarını amaçlar. Bu amaçla faaliyete geçirilen Selçuklu Kadın Meclisi de kadınların yaşadıkları kentlerde (Selçuklu da) söz sahibi olmasını, düzenlemelere katılmalarını, fikirlerini ve görüşlerini açıkça sunup yerine getirme fırsatı elde edebildikleri bir alan sunmaktadır. Kadın dostu bir Selçuklu için kadınların ihtiyaçlarını dikkate almayı, sosyal destek mekanizmaları ve hizmetlere erişimlerini artırmayı ve karar mekanizmalarında daha çok kadının yer almasını amaçlar.